Информация к новости
 • Просмотров: 2096
 • Автор: NIKITA
 • Дата: 25-07-2017, 03:23
25-07-2017, 03:23

12th International Folk Festival POKROVSKIJE KOLOKOLA. FESTIVAL HISTORY

Категория: en, Projects, XII Pokrovskije kolokola

12th International Folk Festival POKROVSKIJE KOLOKOLA. FESTIVAL HISTORY "Pokrovskye Kolokola" (Pokrov Bells) is an international festival, which in a short time managed to gain great authority not only in Lithuania, but also outside it and became one of the most prestigious festivals in Lithuania. It seems like it was yesterday. The first International Folklore Festival Pokrovskye Kolokola declared itself, trying to gather professionals from different countries, broke mistrust of skeptics, won the sympathy of Vilnius discerning audience. And now the festival is celebrating its tenth anniversary.
Информация к новости
 • Просмотров: 2562
 • Автор: NIKITA
 • Дата: 25-07-2017, 03:19
25-07-2017, 03:19

XII международный фольклорный фестиваль ПОКРОВСКИЕ КОЛОКОЛА. ИСТОРИЯ ФЕСТИВАЛЯ

Категория: ru, Проекты, XII Покровские колокола

XII международный фольклорный фестиваль ПОКРОВСКИЕ КОЛОКОЛА. ИСТОРИЯ ФЕСТИВАЛЯ«Покровские колокола» — международный фестиваль, который за короткое время сумел завоевать огромный авторитет не только в Литве, но и за её пределами и стать в один ряд с самыми крупными и престижными фестивалями Литвы. Кажется, будто это было вчера. Первый Международный фольклорный фестиваль «Покровские колокола» заявляет о себе, пробует собирать профессионалов из разных стран, пробивает недоверие скептиков, завоевывает симпатии разборчивых вильнюсских зрителей. И вот сегодня фестиваль празднует своё десятилетие.
Информация к новости
 • Просмотров: 1933
 • Автор: NIKITA
 • Дата: 25-07-2017, 03:14
25-07-2017, 03:14

XII tarptautinis folkloro festivalis POKROVSKIJE KOLOKOLA. Festivalio istorija

Категория: lt, Projektai, XII Pokrovskije kolokola

XII tarptautinis folkloro festivalis POKROVSKIJE KOLOKOLA. Festivalio istorija„Pokrovskije kolokola“ – tarptautinis festivalis, per trupmą laiką pelnęs pripažinimą tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų ir užėmęs garbingą vietą greta garsiausių bei geriausiai įvertintų Lietuvos festivalių. Atrodo, kad viskas vyko dar vakar. Gimsta pirmasis tarptautinis folkloro festivalis „Pokrovskije kolokola“ – mėgina suburti įvairių šalių profesionalus, laužo skeptikų nepasitikėjimą, pelno išrankių Vilniaus klausytojų simpatijas. Ir štai šiandien festivalis švenčia savo dešimtmetį.
Информация к новости
 • Просмотров: 3664
 • Автор: NIKITA
 • Дата: 5-07-2017, 00:02
5-07-2017, 00:02

Mokykla „Tradicija“- unikalus reiškinys!

Категория: lt

Mokykla „Tradicija“- unikalus reiškinys!Tarptautine kūrybine vasaros mokykla- stovykla „Tradicija“, vykstančia Palangoje, žavimasi ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Šiais metais jau septynioliktojoje „Tradicijoje“ dalyvavo virš 150 mokinių ir pedagogų iš Lietuvos, Ukrainos, Rusijos, Lenkijos, Anglijos, Prancūzijos, Vokietijos, Suomijos, Švedijos, Norvegijos. Kiekvienais metais plečiasi stovyklos dalyvių, norinčių susipažinti su nacionaliniu dainuojamuoju paveldu, pasidalinti patirtimi, pasimėgauti senovinėmis tradicijomis, geografija ir skaičius. „Tradicijos“ sumanytojai bei organizatoriai, mokytojai ekspertai, Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centro, Vilniaus rusų folkloro centro ir Tradicinės slavų muzikos mokyklos vadovai Irena ir Nikolajus Zacharovai tiki, kad vasaros atostogos yra pats tinkamiausias laikas ugdyti jaunosios kartos kūrybiškumą, meninius gebėjimus bei pasitikėjimą savimi.
Информация к новости
 • Просмотров: 7732
 • Автор: NIKITA
 • Дата: 4-07-2017, 23:57
4-07-2017, 23:57

Школа «Традиция» - явление уникальное!

Категория: ru

Школа «Традиция» - явление уникальное!Восторженные отзывы о «Традиции», международной летней творческой школе - лагере в Паланге, слышны не только в Литве, но и за ее пределами. Нынче здесь в семнадцатый раз собралось более 150 учеников и педагогов из Литвы, Украины, России, Польши, Англии, Франции, Германии, Финляндии, Швеции, Норвегии. С каждым годом растёт география школы вместе с число тех, кто хочет приобщиться к народному песенному богатству, обменяться опытом, насладиться красотой древних традиций. Организаторы форума – учителя-эксперты, руководители Центра фольклора и этнографии национальных меньшинств Литвы, Вильнюсского русского фольклорного центра и Школы славянской традиционной музыки – Ирена и Николай Захаровы уверены, что летние каникулы – лучшее время для развития творческих способностей детей и молодёжи, приобритения уверенности в себе.
Информация к новости
 • Просмотров: 1619
 • Автор: NIKITA
 • Дата: 3-07-2017, 02:22
3-07-2017, 02:22

XVII tarptautine kūrybine vasaros mokykla- stovykla „Tradicija“

Категория: lt » Nuotraukų galerija

XVII tarptautine kūrybine vasaros mokykla- stovykla „Tradicija“
Информация к новости
 • Просмотров: 4416
 • Автор: NIKITA
 • Дата: 3-07-2017, 02:19
3-07-2017, 02:19

XVII международный фольклорный лагерь – творческая школа «ТРАДИЦИЯ» (г. Паланга, Литва)

Категория: ru » Фотогалерея

XVII международный фольклорный лагерь – творческая школа «ТРАДИЦИЯ» (г. Паланга, Литва)
Информация к новости
 • Просмотров: 3336
 • Автор: NIKITA
 • Дата: 1-07-2017, 13:44
1-07-2017, 13:44

Apvaliojo stalo diskusija „Tradicinės kultūros išsaugojimas. Geroji patirtis“

Категория: lt

Apvaliojo stalo diskusija „Tradicinės kultūros išsaugojimas. Geroji patirtis“2017 m. birželio 30dieną kūrybinės stovyklos- meistriškumo kursų programoje įvyko apvaliojo stalo diskusija „Tradicinės kultūros išsaugojimas. Geroji patirtis“. Kalbėję pedagogai ir dalyvaujančiųjų kolektyvų vadovai iš Lietuvos, penkių Rusijos regionų, Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Suomijos, Vokietijos, Lenkijos, Švedijos ir kitų šalių, dalinosi savo įžvalgomis ir pasakojo apie savo patirtį saugant tradicinę kultūrą, ją populiarinant bei plečiant besidominčiųjų ratą.
Информация к новости
 • Просмотров: 4074
 • Автор: NIKITA
 • Дата: 1-07-2017, 13:39
1-07-2017, 13:39

Круглый стол «Передовой опыт сохранения традиционной культуры»

Категория: ru

Круглый стол «Передовой опыт сохранения традиционной культуры»С 25 июня по 3 июля 2017 года в Паланге проходила XVII Международная летняя творческая «ТРАДИЦИЯ», организованная Центром фольклора и этнографии национальных меньшинств Литвы, Вильнюсской Школой славянской традиционной музыки и Вильнюсским центром русского фольклора. В Летней школе участвовали представители 5 регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья (Франция, Великобритания, Норвегия, Финляндия, Германия, Швеция, Польша) и разных городов Литвы: ученые, представители Русской православной церкви, журналисты, педагоги, руководители и участники фольклорных коллективов (всего более 130 участников). В рамках летней школы "Традиция" состоялся Круглый стол на актуальную тему «Передовой опыт сохранения традиционной культуры».

Архив новостей

Март 2024 (2)
Январь 2024 (4)
Декабрь 2023 (3)
Ноябрь 2023 (2)
Октябрь 2023 (1)
Сентябрь 2023 (14)
^